Změna v provozu odpolední školní družiny

Od pondělí  7. prosince 2020 je na základě vyjádření MZ ČR a MŠMT ČR umožněno v rámci oddělení školní družiny spojit žáky jednoho ročníku, případně nově také dvě stále stejné třídy, bez ohledu na ročník. To znamená, že se naše školní družina vrací k provozu se dvěmi odděleními žáků, jako tomu bylo za běžného provozu. Hygienická opatření týkající se roušek a dezinfekce zůstávají v platnosti.