Konzultační odpoledne 20.11.2019

Ve středu 20. listopadu 2019 se uskuteční konzultační odpoledne pro zákonné zástupce žáků I. i II. stupně za období prvního čtvrtletí školního roku 2019/2020. Konzultace budou probíhat od 15:00 do 17:30 hodin v jednotlivých učebnách a kabinetech školy.

Pro rodiče žáků deváté třídy bude navíc od 17:00 hodin připravena v učebně literární výchovy prezentace výchovné poradkyně Mgr. Vlasty Jandáskové k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek na střední školy. 

                                                                                              Mgr. Pavel Hubáček   ředitel školy