Informace pro rodiče prváčků

Vážení rodiče,

slavnostní zahájení  školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021 v 8:00 hodin v budově Obecního úřadu Babice za přítomnosti starostky obce, zástupců SRPŠ, ředitele školy a třídní učitelky. Prosíme Vás proto, abyste v tento den svého syna/svou dceru přivedli  v 7:50 hodin k hlavnímu vchodu do budovy Obecního úřadu Babice. Tam již budou připraveni žáci 9. ročníku, kteří Vás do místní obřadní síně doprovodí. Po krátkém programu (cca 15 minut) se společně odeberete do Základní školy Babice, kde Vás v učebně první třídy přivítá třídní učitelka Mgr. Pavlína Drábková, děti obdrží drobné dárky i školní pomůcky a budete seznámeni se základními informacemi o organizaci školní docházky. Předpokládaná doba, kterou první den strávíte ve škole, je cca 60 minut.

Děti si s sebou přinesou aktovky. Všichni zákonní zástupci musí mít při vstupu do budovy školy respirátory a prváčci roušky.