Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021


Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020.


Žáci 2. - 8. ročníku se shromáždí v 8:00 hodin před hlavním vchodem do budovy školy.


Žáci 9. ročníku se shromáždí v 7:30 hodin před hlavním vchodem do budovy školy. Společně s vyučujícími poté odejdou uvítat prváčky k Obecnímu úřadu Babice.


Žáci 1. ročníku přijdou v doprovodu svých rodičů k budově Obecního úřadu Babice v 7:50 hodin. Společně s žáky 9. ročníku pak absolvují slavnostní přijetí u paní starostky a přesunou se do budovy školy.


Upozornění !

Všichni žáci (s výjimkou prváčků) si s sebou přinesou roušky, které si na pokyn vyučujících v budově školy nasadí. Slavnostní zahájení školního roku bude totiž vnitřní hromadnou akcí s účastí více než 100 osob.