Výsledky voleb do školské rady

Ve dnech 17. a 18. 06. 2021 proběhly na naší škole volby do školské rady z řad zákonných zástupců. Do volební urny bylo vloženo 90 platných hlasů a na základě jejich sečtení volební komisí byly do následujícího tříletého období zvoleny pro práci ve školské radě:

paní Pavlína Kraváčková, bydliště Babice, paní Helena Bohunová , bydliště Babice a paní Ing. Jarmila Vlachynská, bydliště Babice.

Z řad pedagogických pracovníků byly do školské rady dne 23. 06. 2021 zvoleny:

Mgr. Marta Gablasová, Mgr. Iveta Miklová, Mgr. Anna Pavlicová.

Zbývají 3 členy školské rady jmenuje zřizovatel školy prostřednictvím Rady obce Babice.