Informace pro žáky 1. stupně před zahájením podzimních prázdnin