Zahájení školního roku 2019/2020

Nový školní rok začíná v pondělí 2.září 2019. Všichni žáci se shromáždí v 8:00 před hlavním vchodem školy.

Oznámení pro všechny žáky naší školy (žáci 2.-8.ročníku)

Nový školní rok začíná v pondělí 2.září 2019. Všichni žáci se shromáždí v 8:00 před hlavním vchodem školy. Jejich vyučující jim sdělí informace k organizaci prvního školního dne. Samotné slavnostní zahájení  nového školního roku proběhne v 8:30. Předpokládané ukončení  prvního školního dne v 9:30 hodin. Z tohoto důvodu mají 2.září všichni žáci automaticky odhlášeny obědy. Pravidelné stravování začíná od 3.září.

Oznámení pro žáky 9.ročníku

Žáci 9.ročníku se shromáždí v 7:30 před budovou školy. Společně pak s pedagogickým doprovodem odejdou k Obecnímu úřadu Babice, kde si od rodičů převezmou prváčky a doprovodí je do obřadní síně k slavnostnímu uvítání starostkou obce. Po jeho skončení  prváčky odvedou do školy a předají je jejich třídní učitelce. Poté se odeberou ke společnému zahájení nového školního roku.

Oznámení pro rodiče žáků 1.ročníku

Rodiče přivedou své děti  v 7:50 před budovu Obecního úřadu Babice. Tam si je převezmou žáci 9.ročníku, kteří je spolu s rodiči doprovodí ke slavnostnímu přijetí starostkou obce. To začíná v 8:00 hodin. Po jeho skončení se žáci 1.třídy v doprovodu rodičů, paní starostky, deváťáků, pana ředitele a paní učitelky třídní odeberou do školy. Noví prváčci si s sebou přinesou aktovku (do ní si později uloží všechny pomůcky a drobné dárky, které první školní den obdrží). Přezůvky začnou prváčci nosit až od úterý 3.září. Po přivítání v první třídě obdrží rodiče od třídní učitelky základní informace o organizaci školní výuky, dostanou pro svého syna/svou dceru přidělenou šatní skříňku (je nutné připravit si visací zámek, kterým budou děti skříňky zamykat), mohou se přihlásit k návštěvě školní družiny, obdrží informaci (případně i přihlášku) k možnosti návštěvy nepovinného předmětu náboženství a mohou se informovat na náležitosti školního stravování (pokud tak již neučinili). Předpokládaná doba, kterou první den stráví prváčci ve škole, je cca od 8:30 do 9:30.