Návrat k prezenční výuce

Nástup žáků do školy 

​​​​​​​V pondělí 30. 11. 2020 se vrátí k prezenční výuce všechny třídy prvního stupně a žáci devátého ročníku. K rotační výuce (jeden týden ve škole, jeden týden na distanční výuce doma) nastoupí i žáci šestého a osmého ročníku. Pouze žáci 7. A a 7. B nastoupí k prezenční rotační výuce až od následujícího týdne - v pondělí  7. 12. 2020.

Hygienické podmínky ve škole

Při hlavním vstupu do školy, na všech toaletách, ve všech třídách i před vstupem do jídelny jsou k dispozici dezinfekční prostředky.

Při vstupu do školy musí být všichni žáci vybaveni rouškami.  Povinnost nošení roušek se vztahuje nejen na společné prostory školy (chodby, schodiště, WC, šatny…), ale i na jednotlivé třídy. Dle nařízení musí mít všichni roušky i ve vyučování.

Povinné větrání

Větrat se bude ve všech třídách o přestávkách a v každé vyučovací hodině (zhruba uprostřed hodiny na 5 minut). 

Rozvrh hodin

Všechny ročníky budou mít po nástupu do školy rozvrh, kterým se řídily před uzavřením školy. 

Výuka Hv a Tv

V hodinách Hv je i nadále zakázáno zpívat. V hodinách Tv se nesmí cvičit – doporučovány jsou vycházky do přírody. V případě nepříznivého počasí je možné v těchto hodinách dobírat učivo z jiných předmětů.

Zadávání práce ročníkům druhého stupně, které nebudou aktuálně ve škole

Vyučování pro ty ročníky, které právě nebudou ve škole, bude zajištěno distanční formou. Nebudou však online hodiny. Každý vyučující připraví učivo a úkoly za svůj předmět a vše vystaví v Google Učebně. Žáci pak budou moci pracovat celý týden samostatně a při nástupu do školy (následující týden) s vyučujícími dané učivo zopakují a procvičí.