Slavnostní rozloučení se školním rokem 2022/2023

Ten čas ale letí! Zdá se, že jsme se teprve nedávno sešli k zahájení nového školního roku a už je tu jeho konec. Všichni jsme v sále školy vyslechli krátké vystoupení paní starostky a poté pana ředitele, který zhodnotil průběh celého roku. Třídní učitelky předaly žákům svých tříd knižní odměny, vítězové matematických soutěží obdrželi diplomy a drobné odměny. A pak už dostali slovo deváťáci. Rozloučili se s učiteli i spolužáky a nakonec zazpívali píseň Pár přátel stačí mít. Ukáply slzičky, zazněl závěrečný potlesk a všichni se rozešli do tříd k rozdání vysvědčení. Rok 2022/2023 skončil. Ať žijí prázdniny!