Stávka 6. 11. 2019

Z důvodu připojení části zaměstnanců Základní školy v Babicích k  jednodenní stávce (garantované čl. 27 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené ČMOS PŠ na středu 6. 11. 2019 v souladu se zákoníkem práce) organizované za zvýšení platů pedagogických pracovníků, bude náhradní školní vyučování tohoto dne zajištěno pouze pro žáky I. stupně   (1. – 5. ročníku). Vyučování žáků II. stupně odpadá.

V provozu zůstává školní družina i školní kuchyně (žáci II. stupně mají obědy automaticky odhlášeny).

Mgr. Pavel Hubáček