Exkurze 9.třídy v Třineckých železárnách a v Aircraft Industrie Kunovice

Žáci  9.třídy se 4.11.2021   v rámci plánu kariérového poradenství zúčastnili exkurze , kterou pořádala Krajská hospodářská komora zlínského kraje. Navštívili  jsme dvě velké firmy v našem regionu: Třinecké železárny ve Starém Městě a Aircraft Industries v Kunovicích.

V Třineckých železárnách jsme měli možnost zhlédnout výrobu různých ocelových tyčí včetně pracovišť poskytujících strojní i elektrickou  údržbu celé výroby, pracovišť kontroly, jeden z největších automatizovaných skladů ve střední Evropě, pracovišť metrologie i programování celého výrobního cyklu. Zhlédli jsme video o programu a výrobě Třineckých železáren. Představila se nám SPŠOA Uh. Brod, kde vyučují obory, jejichž absolventi nacházejí uplatnění právě ve firmách takového charakteru.

V Aicraftu Industries Kunovice jsme se seznámili s výrobou letadla L 410 , které je chloubou naší republiky a vyváží se do celého světa. Prošli jsme jednotlivými provozy od výroby kostry letadla až po vybavování letadla elektronikou či čalouněním. Prohlídce výroby předcházelo představení dvou středních škol, kde žáci mohou získat vzdělání, se  kterým  je možné se uplatnit právě v této firmě.  Byla to SOŠG Staré Město a Střední letecká škola Kunovice. Na závěr exkurze jsme si prohlédli výukové haly s letadly, ve kterých probíhá praktická výuka  studentů Střední letecké školy .

V obou firmách dostali žáci drobné občerstvení a spoustu podnětů, které usnadní  jejich volbu střední školy. Exkurze byla velmi dobře zorganizována a věřím, že všem přinesla spoustu nových zážitků a poznatků. 

Mgr. Jandásková Vlasta