Deváťáci v Uherskohradišťské nemocnici

Letos poprvé měli naši žáci 9.ročníku možnost podívat se do Uherskohradišťské nemocnice nikoliv jako pacienti, ale jako návštěvníci. Exkurze navazovala na besedu v loňském školním roce o profesích ve zdravotnictví a byla určena pouze pro žáky, kteří projevili vážný zájem o studium na Střední průmyslové, hotelové a zdravotní škole v Uh. Hradišti. Exkurze se ve čtvrtek 13.10.2022 zúčastnila čtyři děvčata. Vyslechla přednášku o důležitosti správné hygieny  ve zdravotnictví, ověřila si speciálním přístrojem, jak si zvládla vydezinfikovat ruce, navštívila hematologické oddělení včetně laboratoří s ukázkami vyšetření krve, viděla na vlastní oči, jak funguje nemocniční potrubní pošta a na závěr navštívila dětské oddělení.  

 Mgr. Jandásková Vlasta, vých. poradce ZŠ