Výstava "100 let TJ Sokol Babice"

Historie a současnost sportovní organizace Sokol v Babicích

V úterý 19. listopadu si několik tříd I. i II. stupně školy prohlédlo výstavu v prostorách OÚ Babice, která dokumentovala sto let působení sportovní organizace Sokol v naší obci. Žáci byli paní Bičanovou z místní knihovny seznámeni s organizací jako takovou a jejími aktivitami v minulosti i v současnosti. Někteří se dokonce poznali na fotografiích pořízených při různých sokolských akcích. Starší žáci dostali za úkol zodpovědět i několik otázek. Donutilo je to opravdu pečlivě projít celou výstavu, požadované informace vyhledat a tím si je i lépe zapamatovat. Věřme, že si z této návštěvy odnesou nové informace a že se snad díky bližšímu seznámení s činností babického Sokola do jeho akcí v budoucnu sami zapojí.

                                                                                                                                                 Jitka Škrabalová