Jubilanti ve škole

Ještě před oficiálním zahájením nového školního roku se v sobotu 31. srpna do školy přišli podívat její bývalí žáci, kteří svou školní docházku končili v roce 1964.

Mohli tak jako první zhodnotit  připravenost  školy na nový školní rok. Prošli se chodbami, svými bývalými třídami, jídelnou, tělocvičnou i sálem a nahlédli také do pro ně dosud neznámých prostor novější přístavby školy, kde se nachází jazyková a počítačová učebna, kterážto byla navíc nově vybavena nábytkem a doplněna 20 notebooky. Na závěr prohlídky zamířili i do budovy dílen, kde obdivovali především keramickou pec a výrobky našich žáků. Neopomněli zajít ani do nově upravené školní zahrady. Může nás těšit, že z jejich úst zaznívala pochvalná slova o čistotě, výzdobě, vybavenosti i příjemné atmosféře školy. Děkujeme všem účastníkům tohoto milého setkání za návštěvu a budeme se na ně těšit i někdy v budoucnu.

 Jitka Škrabalová