A byla svatba..............Ve čtvrtek 28.5.2023 si řekli své ANO snoubenci

 Barbora Flíčková a  Marek Bohun,

oba žáci 6.třídy Základní školy v Babicích.


Uskutečnil se tak dlouho plánovaný a očekávaný projekt Svatba, který se každoročně  realizuje v hodinách občanské a hudební výchovy, pracovních činností a informatiky. Svatební obřad proběhl v sále školy za přítomnosti svědků, družiček, hostů z řad žáků 1.-6.třídy a jejich učitelů, v doprovodu živé hudby v podání Jožky Maňáska . Po výměně prstýnků, svatebního objetí a přípitku se svatební hosté odebrali do školní jídelny, kde na ně čekala slavnostně prostřená tabule a svatební oběd. Samozřejmě nejdříve museli oba novomanželé ukázat, jak jim půjde společný úklid střepů z rozbitého talíře, ženich přenesl nevěstu přes práh, otec ženicha i svědek pronesli slavnostní přípitek a  hostina mohla začít. Zlatým bodem svatební hostiny byl nádherný a výborný dort. A pak již následovalo focení, sólo pro nevěstu a ženicha a jejich rodiče,  předání a rozbalení svatebních darů a byl konec………

Celá akce se moc vydařila, žákům  patří poděkování za přístup k celému projektu a věřím, že si do života odnesou pěknou vzpomínku a snad i inspiraci. Velké poděkování patří pí. Vozárové za opravdu vynikající dort, který nejen žákům darovala, ale i sama upekla, maminkám nevěsty a ženicha za výpravu svých dětí na svatbu, všem maminkám za přípravu všeho, co jejich děti na tuto akci potřebovali, kuchařkám za výborný oběd, pí. uklízečkám za spolupráci a v neposlední míře pí. učitelce Šimoníkové, která s žáky připravila svatební sladkosti a pí. učitelce Gottwaldové, které je ochotně fotila.


Mgr. Jandásková Vlasta