Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky na střední školy

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy  vzdělávání na 3. května 2021 

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 

 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky 

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy  vzdělávání na 4. května 2021 

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 

 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 

 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.