Informace k testování ve dnech 22. a 29. 11. 2021

Dne 12. 11. 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že ve školách proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19. Testování bude probíhat obdobným způsobem jako v září. 

Žáci budou testováni v pondělí (nebo první den po příchodu do školy, pokud v pondělí nebude některý žák přítomen) před zahájením vyučování v 7:55 hodin. V případě pozitivního testu nebude automaticky převedena do karantény celá třída, ale tuto situaci bude řešit KHS Zlínského kraje. Zákonný zástupce případného pozitivně testovaného žáka bude telefonicky informován a vyzván k převzetí žáka, který do té doby vyčká v izolační  místnosti. Po převzetí bude zákonný zástupce neprodleně informovat žákova ošetřujícího lékaře o pozitivním výsledku antigenního testu a dál bude postupovat podle jeho pokynů.

Testování bude probíhat prostřednictvím antigenních testů Sejoy, dodaných školám centrálně ze zásob MŠMT ČR.