9.třída na exkurzi ve Střední škole průmyslové a Obchodní akademii v Uherském Brodě

14.11.2019

14.11.2019 navštívila 9.třída Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii v Uherském Brodě. Součástí velmi dobře připravené exkurze byla beseda o současné situaci na trhu  práce a o důležitosti správného rozhodování, která probíhala v moderní skleněné budově Inovačního a rozvojového centra. V počítačové učebně si žáci mohli sami prohlédnout prezentaci školy, byly jim představeny jednotlivé obory . V další části exkurze si  prohlédli odborné učebny elektro, strojírenství, programování, logistiky, automatizace, metrologie, tělocvičnu a dílny   určené k výuce učebních oborů. Na závěr je čekala vydatná svačina a  poučné i zábavné filmy v 3D kině.

Mgr. Jandásková Vlasta