11.05.2020 - Zahájení přípravy žáků IX. třídy na přijímací řízení

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR bude od pondělí 11. 05. 2020 zahájena nepovinná příprava žáků IX. třídy na přijímací řízení v předmětech: český jazyk a matematika. Bude probíhat v budově školy za dodržování hygienických požadavků. Vyučovacími dny budou: pondělí, středa a pátek vždy od 8.00 do 11.30 hodin. Každý žák musí mít dvě roušky a sáček na jejich odkládání. Zároveň musí přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Žádáme zákonné zástupce, aby do středy 06.05.2020 nahlásili na e-mailovou adresu zsbabice@zsbabice.cz, zda se jejich syn či dcera výuky zúčastní. Zašlete, prosím,  zprávu ve tvaru:

jméno a příjmení žáka, ANO - NE, podpis odesílatele.

Děkuji.

Mgr. Pavel Hubáček