Školní rok 2023/2024 byl slavnostně zahájen

Slunečné počasí pondělního rána podtrhlo příjemnou atmosféru prvního dne nového školního roku. Obzvlášť pro prváčky bylo úvodní seznámení se školním prostředím slavnostní. Z Obecního úřadu Babice je do školy přivedli jejich starší spolužáci z deváté třídy, obdrželi mnoho drobných dárků i praktických pomůcek do školy a seznámili se se svojí paní učitelkou. Ostatní žáci školy se shromáždili v sále, aby vyslechli projev pana ředitele i paní starostky, poté se rozešli se svými třídními vyučujícími do tříd a dostali prvotní informace o organizaci letošního školního roku. V úterý 5. 9. 2023 však už začal běžný provoz. Kromě dvou prvních třídnických hodin se rozjelo vyučování již podle rozvrhu. Ať je tento školní rok pro všechny žáky i vyučující klidný a úspěšný!