Pojízdná učebna techniky

Dne 27. 01. 2023 se naše škola zapojila do projektu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky na podporu technické gramotnosti, jehož cílem je zvyšovat u mládeže zájem o techniku a řemeslo a současně vést k odpovědnému a udržitelnému využívání moderních technologií.

V praxi to znamenalo, že do naší školy dorazil speciálně upravený a moderními technologiemi vybavený nákladní automobil, v jehož nitru se skrývala odborná učebna vybavená technikou zaměřenou na žáky VIII. třídy a proškolenou posádkou, která dokázala zajímavým a přitažlivým způsobem seznámit naše osmáky s moderními trendy ve vzdělávání, konkrétně se základy programování a tisku na 3D tiskárně.

Jedna skupina žáků pracovala v dvouhodinovém bloku v učebně nákladního vozu, zatímco druhá část pod vedením lektorky Mgr. Sylvy Štěpitové absolvovala seminář zaměřený na kariérové poradenství a volbu povolání. V polovině dopoledne se obě skupiny vyměnily a odpoledne následovalo v pojízdné učebně vzdělávání učitelů školy.