Zahájení provozu školy pro žáky 1. a 2. ročníku od 18. 11. 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je od 18.11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve školách a výuka tedy bude tímto dnem i na naší škole zahájena. Odpolední provoz školní družiny: v 1. oddělení budou žáci I. třídy, v 2. oddělení budou žáci II. třídy.  V průběhu celého pobytu ve škole je nutné dodržovat stanovená hygienická opatření (nošení roušek zaměstnanci i žáky ve všech prostorách) a zajistit pravidelné větrání tříd podle pokynů MŠMT, viz níže.

Žádáme rodiče, aby od středy 18. 11. 2020 přihlásili na www.strava.cz svým dětem obědy.