Změny v organizaci školního roku - závěr roku 2020

Vláda ČR dne 14. 12. 2020 usnesením číslo 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21.12. 2020 do 23. 12. 2020 (mimo jiné) osobní přítomnost žáků ve školách. Ministerstvo školství pak stanovilo pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. jako volné dny bez distančního vzdělávání. Na toto období mají zákonní zástupci nárok na ošetřovné.

Na tyto dny pak navazují vánoční prázdniny v původním termínu od 23. 12. 2020 do 3. 1 . 2021. Žáci do školy nastoupí v pondělí 4. 1. 2021. Nastupuje celý první stupeň a žáci devátého ročníku. V rotačním režimu pokračují žáci šestých až osmých tříd (dle následující tabulky). 

PrezenčněDistančněPrezenčněDistančně
4. - 8. 1. 20214. - 8. 1. 202111. - 15. 1. 202111. - 15. 1. 2021
VII. A, VII. BVI. tř. , VIII. tř.VI. tř. , VIII. tř.VII. A, VII. B