Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče, v souvislosti se zajištěním zahájení školní výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 Vás žádáme o sdělení, zda Váš syn / Vaše dcera, bude od tohoto termínu do školy docházet. Žádám Vás o zaslání stručné informace na e-mailovou adresu školy zsbabice@zsbabice.cz, v termínu do 17. 5. 2020 ve tvaru:

Jméno a příjmení žáka                                                                                                                                            Třída                                                                                                                                                                             ANO (nastoupí) - NE (nenastoupí)                                                                                                                           Jméno a příjmení odesílatele                                                                                                                     

Tyto podklady budou sloužit  pro organizační zajištění výuky ve škole.                                                     Děkuji za  spolupráci.

Mgr. Pavel Hubáček