Tisková zpráva MPSV týkající se žádosti o ošetřovné