Poděkování všem žákům a jejich rodičům

S koncem letošního roku cítíme více než kdy jindy potřebu poděkovat všem žákům, kteří poctivě a svědomitě, a to navzdory letošním obtížným podmínkám (především v období distanční výuky), plnili své školní povinnosti. Poděkování směřuje také k jejich rodičům, bez jejichž podpory bychom se neobešli. Byli to právě rodiče, kteří pomáhali s technickými obtížemi, pravidelně kontrolovali zadávané úkoly, spolupracovali s vyučujícími a svým dětem se věnovali v maximální možné míře. Jsme rádi, že jsme mohli rodinám, ve kterých neměli dostatečné počítačové vybavení či měli více dětí školou povinných, pomoci zapůjčením školní techniky. Přejeme si však, aby se příští rok už naplno vrátil k tradičním způsobům výuky. Určitě si budeme po letošních zkušenostech více vážit toho, že můžeme normálně (=prezenčně) chodit do školy.