Červnový koncert

Hudební vystoupení žáků ZUŠ Napajedla

V příjemném středečním odpoledni 14. června 2023 se v sále školy mohl opět po několikaleté přestávce způsobené covidovými omezeními uskutečnit koncert žáků naší školy, kteří se v ZUŠ Rudolfa Firkušného učí hrát na nějaký hudební nástroj. Tentokrát nás překvapila jasná převaha hráčů na dechové nástroje. Na scéně se vystřídali jednotlivci, ale i malá hudební seskupení. Vyslechli jsme různé typy skladeb a na závěr zazněla velmi zajímavá úprava Lennonovy známé písně Yesterday pro žesťový soubor. Jedním slovem: super! Předvedené výkony všech hudebníků byly povedené a jsou příslibem do budoucna.