Provoz "ranní družiny" ve školním roce 2020/2021


Vážení rodiče,
ve školním roce 2020/2021 bude opět ve spolupráci s Obcí Babice zřízena ranní
družina (dětský klub), která zajistí péči o děti 1. stupně v době před začátkem
vyučování od 6:30 do 8:00. Dětský klub bude fungovat v prostorách školní družiny
od středy 2. 9. 2020.
Pro zařazení dítěte do ranní družiny (dětského klubu) je nutné odevzdat na Obecní
úřad v Babicích nejpozději 2 pracovní dny před začátkem docházky dítěte:
• přihlášku
• potvrzení o postavení na trhu práce – oba rodiče
Potvrzení musí být platné po celou dobu, kdy Vaše dítě dochází do ranní družiny.
Potvrzení o zaměstnání nemusíte dokládat, pokud jste ho doložili minulý rok nebo na
přívesnické tábory a nezměnili jste zaměstnavatele.
Přihláška a formuláře na potvrzení o zaměstnání jsou ke stažení na webu
http://www.babice.eu/skolstvi/detsky-klub-a-privesnicke-tabory .
V případě nejasností kontaktujte místostarostku obce Miroslavu Maňáskovou,                                          email: mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432.