Základní škola Babice

"Škola pro život"


Cirkus Happy Kids

První červnový týden měli žáci naší školy možnost být součástí projektu cirkusu Happy Kids, který přijel na pozvání ZŠ a MŠ Huštěnovice.

Každé dítě mělo možnost přihlásit se podle toho, co ho baví do určitých disciplín např. žongléři, černé divadlo, fakíři, akrobati, chodci na laně, kouzelníci, klauni a cvičení na visuté hrazdě.

Smyslem tohoto projektu není jen dětem zprostředkovat zážitek z cirkusového prostředí, ale i zjistit své možnosti a odhalit mnohdy skrytý talent. Stát uprostřed manéže a předvést svůj um vyžaduje notnou dávku odvahy a překonání trémy.

Z naší školy projevilo zájem přes 50 žáků. Každou skupinu vedli zkušení školení trenéři a my jsme na nich obdivovali s jakou profesionalitou a trpělivostí k dětem přistupovali.

Projekt byl zahájen hodinovým vystoupením profesionálního cirkusového týmu, který mohli zhlédnout všichni žáci naší školy spolu se školou Huštěnovice. Poté následovaly tréninky v jednotlivých skupinách. Ve čtvrtek proběhla v dopoledních hodinách generální zkouška a pak následovala ve čtvrtek a pátek dvě představení určena pro rodiče a širokou veřejnost.

Žáci předvedli ohromující výkony, které byly odměněny náležitým potleskem. V každém z nás zanechala vystoupení pocit hrdosti na naše žáky.

Tímto velmi děkujeme ředitelce ZŠ a MŠ Huštěnovice paní Janě Daňhelové za přizvání k tak zajímavému projektu.

Marta Gablasová a Pavlína Drábková