Informace pro rodiče o ranní družině (dětském klubu)

Vážení rodiče, ve školním roce 2019/2020 bude opět ve spolupráci s obcí Babice zřízená ranní družina (dětský klub), který zajistí péči o děti 1. stupně v době před začátkem vyučování od 6:30 do 8:00. Dětský klub bude fungovat v prostorách školní družiny.

Protože provoz dětského klubu je financován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu zaměstnanost a jeho cílem je zlepšit podmínky pro zaměstnanost rodičů, je nutné k přihlášce vašeho dítěte do dětského klubu doložit potvrzení o vašem postavení na trhu práce. Potvrzení o vazbě na trh práce musí prokazovat oba rodiče (zákonní zástupci dítěte), kteří žijí s dítětem ve společné domácnosti. Pokud je dítě svěřeno do péče pouze jednoho rodiče, doložte tuto skutečnost čestným prohlášením. V případě sourozenců stačí doložit potvrzení o zaměstnání jedenkrát.

Potvrzení musí být platné po celou dobu, kdy vaše dítě dochází do ranní družiny. V případě změny zaměstnavatele nebo vaší pozice na trhu práce musíte doložit nové potvrzení. Potvrzení nemusíte dokládat, pokud jste ho doložili minulý školní rok nebo na přívesnické tábory a nezměnili jste zaměstnavatele.

Přihláška a formuláře na potvrzení o zaměstnání jsou v ranní družině nebo ke stažení na webu http://www.babice.eu/skolstvi/detsky-klub-a-privesnicke-tabory .

Tyto doklady jsou požadovány poskytovatelem dotace, ze které je financován provoz ranní družiny.

Přihlášku na tento školní rok a potvrzení o zaměstnání odevzdejte v ranní družině do 10.září 2019.

V případě nejasností kontaktujte místostarostku obce Miroslavu Maňáskovou, email mistostarosta@babice.eu, tel. 723 556 432.