Testování od 3. ledna 2022

Antigenní testování žáků a zaměstnanců školy

S účinností od 3. 1. 2022 v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků a zaměstnanců ZŠ 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, případně první vyučovací den následující po tomto dni. Nově se testují i žáci a zaměstnanci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků a zaměstnanců každé pondělí; případně první další vyučovací den v týdnu.

Pro každého, kdo se odmítne testovat nebo doložit, že disponuje negativním výsledkem testu z oficiálního odběrového místa, platí, že je povinen nosit po celou dobu přítomnosti ve škole ochranný prostředek dýchacích cest.