Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne ve středu 6. 4. 2022 v době od 14.00 do 18.00 hodin.

K zápisu se se svými zákonnými zástupci dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, které měly ve školním roce 2021/2022 odklad povinné školní docházky.

Zákonní zástupci přinesou s sebou tyto doklady: občanský průkaz, rodný list dítěte, žádost o přijetí (případně žádost o odklad).

Pokud nejsou zákonní zástupci sami přesvědčeni o školní vyspělosti dítěte, případně je na ni upozorní učitelka v MŠ nebo dětský lékař již před samotným zápisem, mohou zažádat u zápisu o odklad povinné školní docházky. K tomu musí nejpozději do 30. 4. 2022 dodat škole žádost o odklad školní docházky s přílohami (§ 37 školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění).

Přílohami jsou: Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a současně také Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tiskopisy žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání i žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout přímo v MŠ Babice, v ZŠ Babice, na webových stránkách školy nebo je možné je na vyžádání zaslat e-mailem. Na uvedených místech vám rádi zodpovíme i další případné dotazy.

Mgr. Pavel Hubáček, ředitel školy