Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Tradiční setkání nových prváčků s paní starostkou v obřadní síni Obecního úřadu Babice odstartovalo slavnostní zahájení nového školního roku.

Poté se prváčci odebrali v doprovodu svých rodičů a také starších kamarádů z 9.třídy do školy. Prošli špalírem tleskajících spolužáků, kteří je tak přivítali v pro ně novém prostředí. Vešli do své třídy, kde už je čekalo několik dárků, praktických pomůcek i sešitů a seznámili se zároveň se svou třídní paní učitelkou. Všichni ostatní žáci se shromáždili v sále školy, kde k nim promluvil pan ředitel i paní starostka. Nakonec se žáci jednotlivých ročníků odebrali se svými třídními vyučujícími do tříd, kde obdrželi prvotní informace o nadcházejícím školním roce.

Jitka Škrabalová