Informace k nástupu žáků do škol od 12. 04. 2021

Vážení rodiče,

dne 08. 04. 2021 bylo rozhodnuto, že bude žákům 1. stupně základních škol okresu Uherského Hradiště umožněn ode dne 12. 04. 2021 nástup do školy. Budou vzděláváni rotačně (střídáním v týdenních cyklech). Všichni žáci musí mít chirurgické roušky nebo respirátory, obličejové masky (textilní roušky a obličejové štíty již nedostačují).

V týdnu od 12. 04. do 16. 04. 2021 začnou do naší školy docházet žáci 1., 2. a 5. třídy. Žáci dalších tříd budou pokračovat v distanční výuce. V týdnu od 19. 04. do 23. 04. 2021 pak budou do školy docházet třeťáci a čtvrťáci, zatímco distančně se v tomto týdnu budou vzdělávat žáci tříd zbývajících. Výuka bude probíhat podle rozvrhů. Stejným způsobem bude střídání probíhat i v následujících týdnech. V týdnu, ve kterém budou žáci přítomni ve škole, bude pro již dříve přihlášené zajištěna i odpolední školní družina s oddělenými skupinami.

Testování proběhne dvakrát týdně: v pondělí a ve čtvrtek. Jedná se o neinvazivní antigenní testy (z přední části nosu), které si budou žáci provádět sami (je možné i za přítomnosti zákonného zástupce – u žáků 1. až 3. třídy). V případě pozitivního testu v pondělí bude zákonný zástupce žáka o této situaci informován a odvede si jej domů. Dále pak bude postupovat podle instrukcí KHS. V případě pozitivního testu ve čtvrtek jdou do karantény všichni žáci dané třídy a vyčkají na výsledek PCR testu žáka s pozitivním testem.

Obědy budou po dobu rotační výuky zajištěny, ale je třeba se k nim na dané týdny přihlásit. Provoz v jídelně bude zajištěn tak, aby se zde žáci jiných tříd vzájemně nepotkávali.

Žáci druhého stupně pokračují distanční výukou. V týdnech od 12. 4. budou v případě zájmu umožněny po dohodě s jednotlivými vyučujícími individuální konzultace a společné konzultace žáků 9. ročníku (do počtu šesti, 2x týdně) v předmětech matematika a český jazyk. Tito žáci se nebudou muset testovat.