Informace k aktuální situaci

Od pondělí 12. 10. 2020 dojde podle rozhodnutí vlády ke změně pravidelné školní výuky pro žáky  druhého stupně, kteří se v následujících čtrnácti dnech budou po týdnu střídat v osobní přítomnosti ve škole a v distanční výuce.
Na naší škole budou v následujícím týdnu  12. - 16. 10. 2020 do školy docházet žáci 6. a 7. ročníku. Žáci 8. a 9. ročníku budou v tomto týdnu doma a budou vzděláváni distanční formou. V týdnu od 19. - 23. 10. 2020 si třídy způsob výuky vymění. Do školy budou docházet osmáci a deváťáci, zatímco žáci šesté a sedmých tříd přejdou na distanční formu vzdělávání.
Vyučování žáků 1. stupně nedoznalo žádných změn a bude probíhat jako dosud.

Zároveň upozorňujeme, že na dny 26. a 27. října vyhlásí ministr školství dva dny volna. 28. 10. pak následuje státní svátek a po něm 29. a 30. 10. podzimní prázdniny.

Od 9. 10. bude také uzavřena školní tělocvična pro mimoškolní akce všech místních organizací i spolků,  a to rovněž na základě rozhodnutí vlády.