15. ročník Českomoravského kutálení

 V letošním roce jsme (tentokrát u nás v Babicích) uskutečnili již 15. ročník družebního setkání se spřátelenou Základní školou Malšice. Českomoravské kutálení letos čítalo vybíjenou, přehazovanou, fotbal, basketbal a softbal. Bojovalo se v kategoriích starších a mladších dívek, starších a mladších chlapců a softbalové týmy byly smíšené - tedy chlapci i dívky společně.

Malšičtí přijeli do Babic už ve čtvrtek odpoledne, ubytovali se a večer si ještě trochu zatrénovali na našich sportovištích. V pátek ráno úderem osmé hodiny vše vypuklo. Zpočátku se zdálo, že se více bude dařit Babickým (starší i mladší děvčata zvítězila v přehazované), pak se štěstí přiklonilo k Malšickým (mladší chlapci a starší děvčata uštědřila porážku našim reprezentantům ve vybíjené, starší chlapci v basketbalu a následně starší i mladší chlapci porazili Babické ve fotbale). Pak jsme sice jasně zvítězili v naší parádní disciplíně - v softbale, ale to už nám pomohlo pouze kosmeticky upravit konečný výsledek. Z devíti samostatných her jsme vyhráli čtyřikrát. Malšičtí pětkrát. Tento nejtěsnější možný výsledek tak posunul k celkovému vítězství žáky ZŠ Malšice. Ale nemusíme smutnit. Všichni jsme se dobře pobavili, zahráli si s kamarády a skvěle jsme fandili. To ostatně nezapomněli ve svých hodnoceních zmínit učitelé ze ZŠ Malšice a také naše paní starostka, která osobně předala ceny vítězným týmům i jednotlivcům. To, že u nás nezůstala hlavní cena - velký nafukovací míč, nás sice trochu mrzí, ale už teď se těšíme na příští rok, kdy se uskuteční 16. ročník Českomoravského kutálení, a to v Malšicích.