Orientační běh a úklid okolí školy

Minulý pátek se na naší škole konala pod taktovkou žáků 9. tříd akce na oslavu Dne Země, které se účastnili třídy 2. stupně. Nejprve jsme uklidili okolí naší školy a hřiště, posbírali odpadky a vše, co patří do popelnic. Poté jsme se odebrali do aleje za školou, kde začal orientační běh podle připravené mapy. Trasa byla dlouhá 2,3 km a naším úkolem bylo ji za co nejkratší dobu uběhnout. To ale nebylo všechno. Na této trase nás čekalo celkem 8 stanovišť, na kterých jsme plnili úkoly vztahující se k jednotlivým vyučujícím předmětům (zeměpis, přírodopis, chemie, angličtina, dějepis, tělocvik...) Na stanovištích nás čekali deváťáci, zadávali nám úkoly a zapisovali body. Na konci probíhalo vyhodnocení a vyhlášení výsledků nejúspěšnějšího týmu za každou třídu. Celá akce se vydařila, počasí nám přálo a my děkujeme žákům 9. tříd za super den!