Důležitá informace pro rodiče ke zdravotnímu stavu žáků

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, zvýšenou pozornost možným změnám zdravotního stavu svých dětí. V případě podezření i na jakékoliv běžné onemocnění preventivně raději dítě ve škole omluvte, do vyučování jej neposílejte a navštivte dětského lékaře. Jde-li o alergické dítě, je vhodné doložit projevy alergie ve škole lékařskou zprávou. Pokud se příznaky začínající choroby projeví ve školních prostorách, jsme povinni žáka izolovat a informovat nejen jeho zákonného zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednout, ale i Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně, která může následně nařídit karanténu, a to jak danému dítěti, jeho spolužákům a učitelům, tak i Vám. Svým zodpovědným přístupem snižujete pravděpodobnost šíření koronaviru.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Pavel Hubáček