Zadání domácích příprav pro žáky školy

Po dobu mimořádného opatření, kdy jsou uzavřeny všechny základní školy, připravují vyučující pro své žáky materiály a zadávají jim úkoly pro domácí přípravu. Tyto materiály jsou k dispozici na stránkách jednotlivých tříd (sekce Třídy) nebo je zákonní zástupci obdrželi e-mailem. První materiály pokryjí období od 11.3.2020 do 13.3.2020. Další budou průběžně následovat.