Informace pro rodiče / zákonné zástupce žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

v souvislosti se zajištěním dobrovolné osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole za dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření od 08. 06. 2020 Vás žádáme o sdělení, zda Váš syn / Vaše dcera této možnosti využije. Zašlete nám, prosím, stručné informace na e-mailovou adresu školy zsbabice@zsbabice.cz, v termínu do 03. 06. 2020 do 12.00 hodin ve tvaru:

Jméno a příjmení žáka                                                                                                                                            Třída                                                                                                                                                                             ANO (nastoupí) - NE (nenastoupí)                                                                                                                           Jméno a příjmení odesílatele        

Dle pokynů MŠMT budou vzdělávací aktivity realizovány pro maximálně patnáctičlenné skupiny žáků, které se budou scházet dvakrát týdně od 8.00 do 12.00 hodin. Náplní jejich práce jsou skupinové konzultace, objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu, třídnické hodiny, vyzvednutí školních potřeb, odevzdání a převzetí učebnic a školních pomůcek, předání vysvědčení.              Rozdělení přihlášených žáků do skupin a sestavení rozvrhů je závislé na Vaší zpětné vazbě. Proto Vás prosíme o včasné zaslání informace, zda žák nastoupí či nikoliv. Tyto podklady jsou nezbytné pro organizační zajištění výuky ve škole. Pokud máte zájem o přihlášení obědů, můžete tak učinit do 03.06.2020 prostřednictvím portálu www.strava.cz .   

Každý žák musí do školy nosit dvě roušky a při prvním nástupu do školy předat do rukou vyučujícího dané skupiny čestné prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti, které naleznete níže.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Pavel Hubáček