Opětovná karanténa pro žáky II. a III. třídy

Vážení rodiče, v úterý 07. 12. 2021 vyhlásila KHS Zlínského kraje opět karanténu pro žáky II. a III. třídy naší školy z důvodu rizikového kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění Covid-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2.  Karanténa se týká těch žáků uvedených tříd, kteří byli ve škole 01., 2. nebo 3. 12. 2021, nejsou očkovaní či neprodělali v posledních 180 dnech Covid-19. Tato karanténa se nevztahuje na rodinné příslušníky žáků. Prosím, očekávejte sebetrasovací formulář. Pokud se rozhodnete tuto možnost nevyužít, tak Vás bude ohledně karantény telefonicky kontaktovat trasovací centrum hygienické stanice. Již od zítřka (středa 08. 12. 2021) je však nutné zajistit, aby Vaše dítě zůstalo doma.

Karanténa může být ukončena následujícím způsobem:

- po minimálně 7 dnech v případě negativního výsledku testu, který Vaše dítě absolvovalo 5.-7. den od posledního kontaktu a pokud nemá zdravotní potíže (to znamená nástup do školy nejdříve v pondělí 13. 12. 2021),

- po 14 dnech v případě, že Vaše dítě neabsolvovalo PCR test.

Na základě posledního rizikového kontaktu končí karanténa pro žáky, kteří neabsolvují test, 17. 12. 2021 (včetně). 

Žáci obou tříd budou od středy 08. 12. 2021 vyučováni prostřednictvím kombinace online hodin a distanční výuky. Konkrétní informace předají třídní učitelky zákonným zástupcům pomocí soukromých zpráv.

Mgr. Pavel Hubáček