Projektový den Skauti


Skauti

Projektový den jsem si moc užila, plnili jsme mnoho zábavných úkolů a také jsem se něco  nového dozvěděla.

Nejprve jsme se rozdělili do pěti promíchaných týmů z různých ročníků a pak každý tým šel do jiné třídy. My začali ve druhé třídě, kde nám vysvětlili, co se ve Skautech dělá a také nám ukázali mnoho dalších zajímavostí. Pak jsme si vymalovávali a lepili obrázky. 

Dále jsme šli do první třídy, kde jsme se učili vázat uzly, řešit hádanky a šifry. 

Třetí hodinu jsme se učili  hlavně o první pomoci, co dělat, když se někdo zraní, přivolat  mu pomoc a obvázat kamarádovi ruku nebo nohu.

Čtvrtá hodina mě moc bavila, byli jsme v tělocvičně a hráli různé hry, šplhali a skákali přes švihadlo.

Poslední hodinu jsme šli do třetí třídy a naučili se skautskou básničku, hymnu a a zpívali různé písničky. Také jsme  skládali kostku, která byla docela těžká. 

Ten den jsem si moc užila, byl plný aktivit a her. 

Zuzana Válková (4.třída)

Projektový den na téma Skauti mě moc bavil, protože jsem se něco nového naučila, ale mrzí mě, že jsem o Skautech nevěděla dříve. Líbilo se mi, že v každé třídě jsem se něco nového dozvěděla a naučila.

A kdybych tento den měla ohodnotit, tak bych dala 100 bodů z deseti. 

Ester Volfová (4. třída)