Pasování prvňáčků na čtenáře – čtenářku knihovny

"Ve jménu všech pohádek, románů a básní, jménem všech literárních postav, za všechny spisovatele, ilustrátory, knihovníky a učitele Tě pasuji na čtenáře - čtenářku knihovny.“ Tak zaznělo slavnostní prohlášení 1. června na sváteční Den dětí 2021 v Místní knihovně Babice z úst paní starostky Mgr. Martiny Horňákové, která děti pasovala. Děti předtím složily tento rytířský slib: „Budu chránit knížky jako rytíř, pozorně si v nich číst, opatrovat je a ctít jako své přátele.“ Paní Ing. Ivana Bičanová předala dětem dárečky - knížku od Michaely Fišarové s názvem První školní výlet, Moji první knížku, kterou paní knihovnice sama napsala a ilustrovala, s upomínkou na skřítky, víly a rytíře, kteří obývají babickou knihovnu, průkaz čtenáře i jmenovací listinu. Prvňáčci si ale museli odměnu zasloužit. A tak pod vedením paní knihovnice řešili úkoly s vědomostmi o tom, jak je to s knihami v knihovně, samostatně předčítali o skřítcích, vílách a rytíři z "Babíkových Vánoc" a hádali názvy pohádek podle indicií na obrázcích, které jim paní knihovnice ukazovala. Na závěr si děti mohly prohlížet zajímavé knížky, a dokonce jim paní knihovnice dovolila pohrát  si s nádhernými loutkami skřítků a víl. Všem se nám v knihovně moc líbilo. Paní knihovnici patří velké díky za úžasné  zpestření závěrečných dnů tohoto školního roku.

Mgr. Jitka Schmuttermeierová