Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021

V sále školy se v poslední den tohoto školního roku sešli všichni žáci, vyučující, pan ředitel i vzácná návštěva - paní starostka Mgr. Martina Horňáková. Ta jako první vystoupila s krátkým projevem, ve kterém kromě přání pěkných prázdnin zmínila i milionový dar Obce Babice tornádem postiženým vesnicím na jižní Moravě. Tuto informaci ocenili všichni přítomní dlouhotrvajícím potleskem a v duchu byli na chvíli s lidmi, které postihla tak velká tragédie. Pak už se slova ujal pan ředitel a zhodnotil letošní "covidový" školní rok. Závěr pak byl v režii vycházejících žáků devátého ročníku, kteří se rozloučili se svými mladšími spolužáky i vyučujícími. K dojemnému vystoupení jim úvodní hudební doprovod obstarali dva nadějní kytaroví nadšenci - Šimon a Matěj. Poté se už všichni rozešli se svými vyučujícími do tříd, aby si přebrali tolik očekávané vysvědčení. Deváťáky si odvedla paní starostka a pan ředitel na Obecní úřad Babice, kde pro ně bylo připraveno tradiční oficiální rozloučení. Doprovodili je tam i naši prváčci, kteří zarecitovali krásné básničky a předali deváťákům malé kytičky. Školní rok 2020/2021 tedy definitivně skončil a věříme, že se po prázdninách sejdeme už za příznivější situace. Klidné prázdniny plné her a odpočinku k nabrání nových sil. O zahájení nového školního roku 2021/2022 budeme informovat na našich webových stránkách. Vše bude záviset na aktuální situaci a nařízeních MŠMT.