Vánoční dílničky

Letošní předvánoční vyrábění ve škole se uskutečnilo v pátek 8. prosince od 16:00 hodin. Všichni příchozí si tradičně mohli zakoupit již připravené vánoční dekorace a drobné dárky, občerstvit se připraveným pohoštěním a hned poté se mohli vrhnout do samotného tvoření. Tentokrát si vlastnoručně vyráběli cédéčkový svícen, papírového andělíčka, látkové sáčky zdobené ubrouskovou technikou a dekoraci z přírodních materiálů. Kromě zhotovení či zakoupení drobných dárků nasáli všichni účastníci i příjemnou předvánoční atmosféru. Jsme rádi, že kromě našich současných žáků, kteří přicházeli i se svými rodiči, k nám zavítalo také mnoho bývalých absolventů, kteří se přišli pochlubit, jak se jim daří, a s úsměvem zavzpomínat na léta strávená v naší škole.