Termíny třídních schůzek a konzultačních odpolední

Ve školním roce 2023/2024 se uskuteční úvodní společné třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 2. - 9. ročníku ve středu 27. září 2023 od 16:00 hodin. Zákonní zástupci žáků 1. třídy se k úvodní třídní schůzce sejdou už ve středu 20. září 2023.

Konzultační odpoledne proběhnou v 1. čtvrtletí ve středu 15. listopadu 2023 v době od 15:00 hodin do 17:30 hodin a ve 3. čtvrtletí ve středu 17. dubna 2024 v době od 15:00 hodin do 17:30 hodin. 

Individuální konzultace o prospěchu a chování žáků jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě s vyučujícími.