Družina

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Jarmila Rochovanská (I. oddělení)

Vychovatelka školní družiny: Bc. Eva Botlíková (II. oddělení)

Telefonní kontakt do družiny: 775 692 401


Púova dobrodružství

Letošním školním rokem 2021/2022 nás bude v obou odděleních školní družiny provázet Medvídek Pú a jeho kamarádi.