Uzavření škol do 21. 03. 2021


Z rozhodnutí Vlády ČR dochází ode dne 27. února 2021 do dne 21. března k omezení činnosti základních škol. Osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole je zakázána. Školní jídelna pro cizí strávníky a případné strávníky na distanční výuce s výdejem do jídlonosičů zůstává v provozu. Je třeba ale obědy znovu nahlásit (tel.: 572585066).

Žáci I. a II. třídy tedy přecházejí v tomto období rovněž na distanční výuku. Jejich zákonní zástupci budou o rozvrhu online hodin informováni prostřednictvím třídních učitelek. Školní družina je uzavřena.