Informace k testování žáků ve škole od měsíce prosince

Testování bude na všech školách v České republice probíhat až do odvolání každé pondělí. Na naší škole vždy před začátkem vyučování. Žáci v pondělí nepřítomní budou testováni v den nástupu do školy. Testování se netýká těch, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo prokáží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Rovněž se nemusí testovat žáci, kteří prokazatelně absolvovali negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).