Školní rok 2020/2021 byl slavnostně zahájen

V úterý 1. září 2020 byl s drobnými odlišnostmi oproti jiným letům zahájen nový školní rok. Vše proběhlo jako obvykle, ovšem se zřetelem na zvýšené hygienické požadavky současné doby koronavirového nebezpečí. Protože se nás ve škole na jednom místě (v sále) sešlo více než sto, měli jsme všichni roušky. Pan ředitel a paní starostka přivítali po prázdninách žáky i zaměstnance opět ve škole a popřáli všem úspěšný vstup do nového školního roku. Pan ředitel navíc připomněl základní opatření, která budeme ve škole dodržovat, abychom co nejvíce eliminovali nebezpečí šíření nákazy koronavirem. Ve třídách si posléze mohli žáci roušky sundat. Vyslechli si prvotní organizační pokyny svých třídních vyučujících. Především našim novým školákům – prváčkům nemohlo pokazit jejich první školní den ani deštivé počasí. Měli radost z dárků, které obdrželi od SRPŠ i školy. Líbilo se jim také ve třídě, kterou pro ně krásně vyzdobila jejich paní učitelka Mgr. Jitka Schmuttermeierová.